Voorbeeld langdurige zitklachten, pijn bij zittend werken.

hoganas-stoelen, ARBO-voorzieningen

Zit u, goed?

Dat zo gezond mogelijk zittend werken voor mensen zonder klachten al een uitdaging kan zijn is voor u vast al bekend. Maar om zittend werk weer te hervatten met aanhoudende zitklachten vraagt nog meer van iemand die zoekende is naar de juiste aangepaste maatwerk en beste ergonomische zit-oplossingen. Graag zou ik met u alle casussen willen bespreken maar onderstaande casus is wellicht interessant voor u.

Casus
Deze keer betrof het iemand met aanhoudende pijn bij zittend werk. Zoals niet ongebruikelijk voor ons werden wij ingeschakeld door een ergotherapeut, die met toestemming vertelde dat deze werknemer een oncologisch traject had doorgemaakt en hierdoor secundair gynaecologisch lymfoedeem is ontstaan. Variatie tussen zitten en staan door een zit-sta tafel op maat was al geboden. Helaas ondanks deze oplossing kon deze werknemer maar maximaal 2 uur gebruik maken van de huidige bureaustoel. Langer gebruik van dit materiaal resulteerde in een langzaam oplopende pijnscore, tot uiteindelijk NPRS 8. Een niet uit te houden last en een bijkomend gevoel van op een ‘bal te zitten’ leidde tot vroegtijdig staken van de werkdag. Door gebruik van deze bureaustoel ontstond naast het toenemende en hinderlijke gevoel van ‘op een bal’ te zitten ook een ervaring van toename in oedeem in het zitgebied. Zoals voor veel mensen is werk meer dan alleen salaris verdienen en ook voor deze werknemer werd het moeten staken van het werk als zeer vervelend ervaren.

De oplossing die wij boden was in dit geval een bureaustoel op maat, de basis van waaruit wij handelen. Daarnaast hebben wij een passing gehad voor de zitting zelf. Hierbij is aan de hand van verschillende drukverdeling technieken, materiaal & anatomie kennis een zitting op maat gemaakt. Deze werknemer kon zo aangeven waar nog hinderlijke druk te ervaren, aan ons om dit te verhelpen. Deze werknemer merkte bij de passing direct verlichting. Bij evaluatie na 1 week proefplaatsing was er geen gevoel meer van het ‘op een bal zitten’, en ook werd er geen hinder van pijn bij langdurig zitten meer ervaren. De werkgever gaf aan graag deze aanpassingen te willen vergoeden, de werknemer was tenslotte onmisbaar voor het bedrijf en team. Een bijkomend voordeel voor de werkgever was dat wij één van de goedkoopste leveranciers zijn zonder verlies van kwaliteit en kennis.

Tijdens mijn opleiding MLD Vodder leerde ik dat een verschil in weefseldruk(ook van buitenaf aangebracht) een pompend effect heeft voor de lymfestroom (Dr. Vodder, 2015). Een te hoog aangebrachte druk kan het tegenovergestelde tot gevolg hebben. Volgens de (richtlijn lymfoedeem, 2013) heeft bewegen een gunstige invloed op de lymfestroom en afvoer hiervan. Onze gegarandeerd beter zittende (maatwerk) bureaustoelen op maat bieden onder andere dat de zitting en rugleuning afzonderlijk van elkaar kunnen bewegen, gek genoeg uniek op de markt. Volgens de monitor arbeid van het TNO neemt het langdurig zittend werk alleen nog maar toe in Nederland. De extra variatie in beweging tijdens langdurig zittend werk is niet alleen voor mensen met klachten van belang. Mede hierdoor wordt het ongezonde zittend werken omgebogen naar zo gezond, optimaal en goed mogelijk.

Wij horen graag uw ervaring of ideeën hierbij. Denkt u dat de keuze van schuimmateriaal van belang kan zijn in de juiste drukverdeling? Of dat een (maatwerk) bureaustoel op maat met voldoende variatie in beweging een verschil kan maken? U kunt reageren via onze website http://www.marcberrevoets.com, blogs of facebook @MarcBerrevoets.

Ps; dit artikel is gebaseerd op meerdere opgedane werkervaring/casussen om privacy van onze cliënten te kunnen garanderen. Een aantal gegevens zijn gewijzigd, zo is dit artikel niet te herleiden naar 1 persoon en valt herkenning in dit artikel louter te baseren op puur toeval.

Met vriendelijke groet,

Marc Berrevoets,
Fysio & oedeemtherapeut